O NÁS

Spoločnosť EkoEnergy-Group s.r.o. bola založená v roku 2007. Od svojho vzniku sme spracovali stovky energetických auditov, energetických posudkov, štúdii zameraných na energetiku, energetických certifikátov a iných dokumentov súvisiacich s energiou pre našich zákazníkov.

Spracovávame energetické audity v priemysle, ako aj audity areálov a samostatných budov v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. a vyhlášky č. 179/2015 Z. z. Okrem toho sa venujeme energetickej certifikácii budov, projektovým hodnoteniam a posudkom.

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti energetiky pre mestá a obce. Tiež spracovávame Koncepcie rozvoja v tepelnej energetike a Nízkouhlíkové stratégie pre mestá a obce.

Všetky naše písomné správy vieme poskytnúť v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Od roku 2019 sme dodávateľom tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. na vymedzených územiach v obciach Pravenec a Dolné Vestenice.

NÁŠ CIEĽ

Cieľom našich aktivít je pomáhať organizáciám, komunitám a jednotlivcom s identifikáciou nehospodárnosti pri používaní energie a tiež pri rozhodovaní ako a za akú cenu ušetriť energie čo najviac pri čo najlepších ekonomických ukazovateľoch, a tým zároveň znížiť ich uhlíkovú stopu.

Ešte stále prevláda povedomie, že prednosť majú iné priority ako spotreba energie. Toto povedomie sa však postupne mení spolu s výzvami, pred ktorými ľudstvo stojí. Týmito výzvami sú zmena klímy v dôsledku ľudskej činnosti a ničenie životného prostredia emisiami a odpadom.

Väčšina energie vyrábaná v súčasnosti stále nepochádza z obnoviteľných zdrojov a preto nie je čistá. Celková kapacita obnoviteľných zdrojov zďaleka nepostačuje na pokrytie celkovej potreby energie ľudstva a v najbližších desaťročiach ani postačovať nebude. Je preto potrebné znižovať dopyt po energii na strane spotreby popri technologických inováciách v oblasti výroby energie. Znížením spotreby energie sa zákonite zníži aj celková uhlíková stopa a zmierni zmena klímy.

Služby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom popri šetrení nákladov na energiu pomáhajú znižovať negatívny dopad ľudskej činnosti na životné prostredie a ekosystémy. Tým zlepšujú vyhliadky pre generácie, ktoré prídu po nás.